quendi4359

$WEC Bons preus per un bon dividend yield.

Largo
NYSE:WEC   WEC Energy Group, Inc.
$WEC té una valoració de 87 a Simplysafedividend i actualment els seus dividends anuals són de 3,12$.
A un preu actual al voltant dels 93$ el seu dividend yield és de 3,35% que és molt proper al rang superior del dividend yield en què s'ha mogut els darrers 5 anys.
L'increment del dividend (DGR) dels darrers 3, 5, 10 i 20 anys s'ha mogut entre el 7% i l'11%. Agafant el DGR10y per als càlculs, un 11,16%, trobem que si comprem accions a 93$ el payback de la inversió seria a 18 anys amb un dividend yield de 3,35%.
Si ens esperem a comprar a 90$, que és un preu que ha fet servir de soport en divereses ocasions, el payback seria a 17 anys amb un dividend yield del 3,47%.
Donat que aquest preu de 90$ ja ha estat visitat diverses vegades, i que malgrat els bons resultats del dia 2 de febrer ( EPS +7,42% i Ingressos +33,31%) la cotització no s'ha disparat a l'alça, és possible que visitem de nou el suport, tot i que als preus actuals ja és un bon negoci i la variació de dividend yields entre 3,35% i 3,47% és mínima.

Exención de responsabilidad

La información y las publicaciones que ofrecemos, no implican ni constituyen un asesoramiento financiero, ni de inversión, trading o cualquier otro tipo de consejo o recomendación emitida o respaldada por TradingView. Puede obtener información adicional en las Condiciones de uso.