baymucuk

Fair Value by MM

English

IMPORTANT NOTICE
This indicator is used to find fair value based on historical data. Past growth data may not be sustainable, which will cause the price targets given by the indicator to be inaccurate. Any price on this indicator cannot be considered as investment advice. Trading decisions are the responsibility of the person using the indicator.

What is the Fair Value by MM indicator?

This is an indicator that tries to find the fair value of a stock by looking at its historical data and growth over a certain period of time. By analyzing a stock's historical growth data, it generates a fair value and potential price estimate.

The indicator presents the financial data of a stock with 3 different data sets.

1. Summary and Valuation
2. Average Quarterly Growth
3. Profit margins

** Number of Lookback Periods for Quarters **
The first input of the indicator is where you specify how many quarters back to value the stock. By default, it is based on the last 12 quarters, i.e. 3 years. Since there is not enough historical data for newly listed companies, you can change this figure according to the company you are analyzing.

** Show Summary **
The Indicator starts in this mode by default. This mode gives you data such as sales, EBITDA, EBIT, net profit and free cash flow in PER SHARE and TTM values. The reason for using per share values is that a company's price is per share, and it saves you time to look at all other metrics on a per share basis. For example, if a company with a share price of $10 has sales per share of $5, we can say that this company has generated half of its market capitalization in sales revenue in the last 1 year.

In the indicator's default mode (Show Summary);

1. Sales per share TTM (Red)
2. EBITDA per share TTM (Orange)
3. EBIT per share TTM (Yellow)
4. Net Income per share TTM (Blue)
5. Free Cash Flow per share TTM (Green)
6. Share close price (White)
7. Fair value of the share (Green if price is below fair value, Red if price is above fair value)
8. Price target for the next 12 months (Yellow)

** Show AVG Growth QoQ **
When this option is selected, you can see the average quarterly growth in sales, EBITDA, EBIT, net profit and free cash flow, respectively, over the period you have selected (e.g. the last 12 quarters). This data gives an idea about the company's growth and the pace of its growth.

** Show Profit Margins **
When this option is selected, you can see gross profit margin, EBITDA margin, EBIT margin, net profit margin and free cash flow margin data respectively. It provides a quick overview to determine whether the company is increasing revenue by narrowing profit margins or increasing both revenue growth and profit margins.

** Include Sales **
When this option is selected, sales revenues are included in the company's valuation.

** Include Ebitda **
When this option is selected, EBITDA is included in the valuation of the company.

** Include Ebit **
When this option is selected, EBIT is included in the valuation of the company.

** Include Net Profit **
When this option is selected, net profit is included in the valuation of the company.

** Include FCF **
When this option is selected, free cash flow is included in the valuation of the company.

By default, the valuation is based on sales, EBITDA and EBIT. Net profit and free cash flow can be optionally selected. Or the metrics you do not want can be excluded from the valuation calculation.

What do the colors mean?

** Red **
Represents the company's data related to the company's sales.

** Orange **
Represents the company's data related to the company's EBITDA.

** Yellow **
Represents the company's data related to the company's EBIT.

** Blue **
Represents the company's data related to the company's Net Income.

** Green **
Represents the company's data related to the company's Free Cash Flow.


Turkish

ÖNEMLİ UYARI
Bu indikatör geçmiş verileri baz alarak adil değer bulmaya yarar. Geçmişte oluşan büyüme verileri sürdürelebilir olmayabilir, bu da indikatörün verdiği fiyat hedeflerinin yanılmasına sebep olacaktır. Bu indikatör üzerinde yer alan herhangi bir fiyat, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez. Alım/satım kararları indikatörü kullanan kişinin sorumluluğundadır.

Fair Value by MM indikatörü nedir?

Bu bir hissenin belirli bir periyotu kapsayan geçmiş verilerine ve gelişimlerine bakarak adil değerini bulmaya çalışan bir indikatördür. Bir hissenin geçmiş büyüme verilerini analiz ederek adil değer ve potansiyel fiyat tahmini oluşturur.

İndikatör bir hissenin finansal datasını 3 farklı veri seti ile sunmaktadır.

1. Özet ve Değerleme
2. Ortalama Çeyreklik Büyümeler
3. Kar marjları

** Number of Lookback Periods for Quarters **
İndikatörün ilk input’u, hisseyi değerlemek için kaç çeyrek geriye bakacağınızı belirttiğiniz kısımdır. Varsayılan olarak son 12 çeyrek, yani 3 yılı baz alır. Yeni arz olmuş şirketlerde yeterli geçmiş veri bulunmadığı için bu rakamı incelediğiniz şirkete göre değiştirebilirsiniz.

** Show Summary **
İndikatör varsayılan olarak bu modda başlar. Bu mod, satışlar, favök, esas faaliyet karı, net kar ve serbest nakit akışı gibi verileri HİSSE BAŞINA ve YILLIKLANDIRILMIŞ değerleri ile size verir. Hisse başına değerlerin kullanılmasındaki sebep, bir şirketin fiyatı hisse başınadır, ve diğer tüm metriklere hisse başına bakmak size zaman kazandırır. Örneğin, hisse fiyatı $10 olan bir şirketin, hisse başına satışları $5 ise, bu şirket son 1 yılda piyasa değerinin yarısı kadar satış geliri elde etmiş diyebiliriz.

İndikatörün varsayılan modunda (Show Summary);

1. Hisse başına yıllıklandırılmış Satışlar (Kırmızı)
2. Hisse başına yıllıklandırılmış FAVÖK (Turuncu)
3. Hisse başına yıllıklandırılmış Esas Faaliyet Karı (Sarı)
4. Hisse başına yıllıklandırılmış Net Kar (Mavi)
5. Hisse başına yıllıklandırılmış Serbest Nakit Akışı (Yeşil)
6. Hisse kapanış fiyatı (Beyaz)
7. Hissenin adil değeri (Fiyat Adil değerin altında ise Yeşil, Üstünde ise Kırmızı)
8. Önümüzdeki 12 aylık fiyat hedefi (Sarı)

** Show AVG Growth QoQ **
Bu seçenek seçildiğinde, sırası ile satışlar, favök, esas faaliyet karı, net kar ve serbest nakit akışının, seçmiş olduğunuz periyotta (örneğin son 12 çeyrek), çeyreklik olarak ortalama % kaç büyüdüğünü görebilirsiniz. Bu veri, şirketin gelişimi ve gelişim hızı hakkında fikir vermektedir.

** Show Profit Margings **
Bu seçenek seçildiğinde, sırası ile brüt kar marjı, favök marjı, esas faaliyet kar marjı, net kar marjı ve serbest nakit akışı marjı verilerini görebilirsiniz. Şirketin karlılık marjlarını daraltarak mı gelirini arttırdığını yoksa hem gelir artışı hem de kar marjlarını arttırdığını tespit etmek için hızlı bir bakış sunar.

** Include Sales **
Bu seçenek seçildiğinde, şirketin değerlemesine satış gelirleri dahil edilir.

** Include Ebitda **
Bu seçenek seçildiğinde, şirketin değerlemesine favök dahil edilir.

** Include Ebit **
Bu seçenek seçildiğinde, şirketin değerlemesine esas faaliyet karları dahil edilir.

** Include Net Profit **
Bu seçenek seçildiğinde, şirketin değerlemesine net kar dahil edilir.

** Include FCF **
Bu seçenek seçildiğinde, şirketin değerlemesine serbest nakit akışı dahil edilir.

Varsayılan olarak, satışlar, favök ve esas faaliyet karı üzerinden değerleme yapılır. Net kar ve serbest nakit akışı isteğe göre seçilebilir. Ya da istemediğiniz metrikler değerleme hesaplamasından çıkarılabilir.

Renkler ne anlama geliyor?

** Kırmızı **
Şirketin satışları ile ilgili verilerini temsil eder.

** Turuncu **
Şirketin favök’ü ile ilgili verilerini temsil eder.

** Sarı **
Şirketin esas faaliyet karı ile ilgili verilerini temsil eder.

** Mavi **
Şirketin net karı ile ilgili verileri temsil eder.

** Yeşil **
Şirketin serbest nakit akışı ile ilgili verilerini temsil eder.

Script protegido
Este script se publica con código cerrado, pero puede utilizarlo libremente. Márquelo como favorito y podrá usarlo en un gráfico. El código fuente no se puede ver ni modificar.
Exención de responsabilidad

La información y las publicaciones que ofrecemos, no implican ni constituyen un asesoramiento financiero, ni de inversión, trading o cualquier otro tipo de consejo o recomendación emitida o respaldada por TradingView. Puede obtener información adicional en las Condiciones de uso.

¿Quiere utilizar este script en un gráfico?