SAXO:PLNJPY   Polish Zloty/Japanese Yen
PLNJPY VENTAS EN 4H