damasson

$JMIA Semanal

Largo
NYSE:JMIA   Jumia Technologies AG
Movimiento JUMIA semanal. Target: 34

Comentarios