mrhenry

Sobre mí Mình làm kênh này mục đích chính để giúp người mới chơi tránh những cú thua lỗ ảnh hưởng đến cuộc sống. Nếu anh em có đội nhóm Pm mình nhé! Cùng giúp đỡ cộng đồng! Anh em cần hỗ trợ comment nhé!
Incorporado Hà Nội
Aquí no hay ideas, pero hay en versiones de TradingView en otros países y/o idiomas.
2
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
0
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
5
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
0
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
trader
66
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
0
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
1
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
0
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
2
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
0
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
0
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
0
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
0
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
0
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
Wakanda
0
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
0
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
0
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
0
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
0
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
0
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
ES VENTURES
27
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
49367
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
Trading World
30525
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
21452
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
4622
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
Vietnam
448
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
1822
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
5697
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
New Zealand
1518
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
36637
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
6306
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
Isfahan , Kashan
3392
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
Saigon + Boston
273
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
989
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
WORLD
181
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
$aint Petersburg
2180
0
6
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
Munich - Germany
6540
0
18
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
2565
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
17032
0
56
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
2
0
0
Mensaje Seguir Siguiendo Dejar de seguir
XRPUSDT
XRP / Tether USD
Seguir Siguiendo Dejar de seguir
ETCUSDT
Ethereum Classic / Tether USD
Seguir Siguiendo Dejar de seguir
ZECUSDT
Zcash / Tether USD
Seguir Siguiendo Dejar de seguir
LTCUSDT
Litecoin / Tether USD
Seguir Siguiendo Dejar de seguir
NEOUSDT
Neo / Tether
Seguir Siguiendo Dejar de seguir
Tipo
Acceso al script
Privacidad