Futuros Gas Natural
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
Futuros Gas Natural
US Flag
NYMEX
 
Anterior
Abrir
Volumen
 — 
Rango del día
Anterior
Abrir
Volumen
 — 
Rango del día
        
NGQ2019 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2019)
20190729.002.37-1.21%-0.032.412.36Vender
NGU2019 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2019)
20190828.002.35-1.18%-0.032.382.34Vender
NGV2019 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2019)
20190926.002.38-1.12%-0.032.412.37Vender
NGX2019 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2019)
20191029.002.47-1.16%-0.032.512.46Vender
NGZ2019 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2019)
20191126.002.65-0.97%-0.032.682.64Vender
NGF2020 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.76-0.83%-0.022.792.75Vender
NGG2020 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.72-0.91%-0.032.752.72Vender
NGH2020 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.64-0.83%-0.022.672.64Vender
NGJ2020 NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.43-0.29%-0.012.452.43Vender
NGK2020 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.40-0.41%-0.012.422.40Vender
NGM2020 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.45-0.73%-0.022.462.45Vender
NGN2020 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.50-0.44%-0.012.502.50Vender
NGQ2020 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.50-0.63%-0.022.512.50Vender
NGU2020 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.49-0.84%-0.022.502.49Vender
NGV2020 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.53-0.55%-0.012.552.52Vender
NGX2020 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.60-0.35%-0.012.602.59Neutral
NGZ2020 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.76-0.22%-0.012.762.75Vender
NGF2021 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.86-0.35%-0.012.872.86Vender
NGG2021 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.83-0.32%-0.012.842.83Vender
NGH2021 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.72-0.37%-0.012.732.72Vender
NGJ2021 NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.46-0.28%-0.012.482.46Vender
NGK2021 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.43-0.49%-0.012.442.43Vender
NGM2021 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.46-0.61%-0.012.472.46Vender
NGN2021 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.50-0.12%-0.002.502.50Vender
NGQ2021 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.51-0.12%-0.002.512.51Vender
NGU2021 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.50-0.12%-0.002.502.50Vender
NGV2021 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.53-0.12%-0.002.532.53Vender
NGX2021 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.59-0.12%-0.002.592.59Vender
NGZ2021 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.76-0.11%-0.002.762.76Vender
NGF2022 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.88-0.10%-0.002.882.88Vender
NGG2022 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.860.07%0.002.862.86Vender
NGH2022 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.740.18%0.012.742.74Comprar
NGJ2022 NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.480.20%0.012.482.48Vender
NGK2022 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.450.20%0.012.452.45Vender
NGM2022 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.490.20%0.012.492.49Neutral
NGN2022 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.520.20%0.012.522.52Comprar
NGQ2022 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.530.20%0.012.532.53Vender
NGU2022 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.530.20%0.012.532.53Neutral
NGV2022 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.550.20%0.012.552.55Vender
NGX2022 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.610.19%0.012.612.61Comprar
NGZ2022 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.790.18%0.012.792.79Comprar
NGF2023 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.910.17%0.012.912.91Vender
NGG2023 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.870.17%0.012.872.87Comprar
NGH2023 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.770.18%0.012.772.77Comprar
NGJ2023 NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.530.20%0.012.532.53Vender
NGK2023 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.520.20%0.012.522.52Vender
NGM2023 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230529.002.560.20%0.012.562.56Vender
NGN2023 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.600.19%0.012.602.60Vender
NGQ2023 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.620.19%0.012.622.62Vender
NGU2023 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.620.19%0.012.622.62Vender
NGV2023 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.650.19%0.012.652.65Vender
NGX2023 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.710.18%0.012.712.71Vender
NGZ2023 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.900.17%0.012.902.90Vender
NGF2024 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.003.020.17%0.013.023.02Vender
NGG2024 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.980.17%0.012.982.98Vender
NGH2024 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.880.17%0.012.882.88Vender
NGJ2024 NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240327.002.640.19%0.012.642.64Vender
NGK2024 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.620.19%0.012.622.62Vender
NGM2024 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.650.19%0.012.652.65Vender
NGN2024 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.690.19%0.012.692.69Vender
NGQ2024 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.700.19%0.012.702.70Vender
NGU2024 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.690.19%0.012.692.69Vender
NGV2024 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.720.18%0.012.722.72Vender
NGX2024 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.790.18%0.012.792.79Vender
NGZ2024 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241127.002.970.17%0.012.972.97Vender
NGF2025 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.003.100.16%0.013.103.10Vender
NGG2025 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.003.070.16%0.013.073.07Comprar
NGH2025 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.003.000.17%0.013.003.00Comprar
NGJ2025 NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.780.18%0.012.782.78Comprar
NGK2025 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.770.18%0.012.772.77Comprar
NGM2025 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.800.18%0.012.802.80Comprar
NGN2025 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.830.18%0.012.832.83Comprar
NGQ2025 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.850.18%0.012.852.85Comprar
NGU2025 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.850.18%0.012.852.85Comprar
NGV2025 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.870.17%0.012.872.87Comprar
NGX2025 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.940.17%0.012.942.94Comprar
NGZ2025 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.003.100.16%0.013.103.10Comprar
NGF2026 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.003.220.16%0.013.223.22Comprar
NGG2026 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.003.190.16%0.013.193.19Comprar
NGH2026 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.003.130.16%0.013.133.13Comprar
NGJ2026 NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.900.17%0.012.902.90Comprar
NGK2026 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.890.17%0.012.892.89Comprar
NGM2026 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.920.17%0.012.922.92Comprar
NGN2026 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.950.17%0.012.952.95Comprar
NGQ2026 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.970.17%0.012.972.97Comprar
NGU2026 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.980.17%0.012.982.98Comprar
NGV2026 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.003.000.17%0.013.003.00Comprar
NGX2026 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.003.070.16%0.013.073.07Comprar
NGZ2026 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.003.230.15%0.013.233.23Comprar
NGF2027 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.003.360.15%0.013.363.36Comprar
NGG2027 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.003.340.15%0.013.343.34Comprar
NGH2027 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.003.270.15%0.013.273.27Comprar
NGJ2027 NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.003.050.16%0.013.053.05Comprar
NGK2027 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.003.040.16%0.013.043.04Comprar
NGM2027 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.003.070.16%0.013.073.07Comprar
NGN2027 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.003.110.16%0.013.113.11Comprar
NGQ2027 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.003.130.16%0.013.133.13Comprar
NGU2027 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.003.130.16%0.013.133.13Comprar
NGV2027 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.003.160.16%0.013.163.16Comprar
NGX2027 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.003.230.16%0.013.233.23Comprar
NGZ2027 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.003.380.15%0.013.383.38Comprar
NGF2028 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.500.14%0.013.503.50Comprar
NGG2028 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.460.14%0.013.463.46Comprar
NGH2028 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.003.400.15%0.013.403.40Comprar
NGJ2028 NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.003.150.16%0.013.153.15Comprar
NGK2028 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.003.130.16%0.013.133.13Comprar
NGM2028 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.003.170.16%0.013.173.17Comprar
NGN2028 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.003.210.16%0.013.213.21Comprar
NGQ2028 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.003.250.15%0.013.253.25Comprar
NGU2028 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.003.260.15%0.013.263.26Comprar
NGV2028 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.003.300.15%0.013.303.30Comprar
NGX2028 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.003.370.15%0.013.373.37Comprar
NGZ2028 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.520.14%0.013.523.52Comprar
NGF2029 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.640.14%0.013.643.64Comprar
NGG2029 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.610.14%0.013.613.61Comprar
NGH2029 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.540.14%0.013.543.54Comprar
NGJ2029 NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.003.260.15%0.013.263.26Comprar
NGK2029 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.003.240.15%0.013.243.24Comprar
NGM2029 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.003.270.15%0.013.273.27Comprar
NGN2029 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.003.310.15%0.013.313.31Comprar
NGQ2029 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.003.350.15%0.013.353.35Comprar
NGU2029 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.003.370.15%0.013.373.37Comprar
NGV2029 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.003.420.15%0.013.423.42Comprar
NGX2029 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.003.490.14%0.013.493.49Comprar
NGZ2029 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.640.14%0.013.643.64Comprar
NGF2030 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.770.13%0.013.773.77Comprar
NGG2030 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.740.13%0.013.743.74Comprar
NGH2030 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.670.14%0.013.673.67Comprar
NGJ2030 NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.003.380.15%0.013.383.38Comprar
NGK2030 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.003.360.15%0.013.363.36Comprar
NGM2030 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.003.390.15%0.013.393.39Comprar
NGN2030 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.003.430.15%0.013.433.43Comprar
NGQ2030 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.003.470.14%0.013.473.47Comprar
NGU2030 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.003.490.14%0.013.493.49Comprar
NGV2030 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.003.540.14%0.013.543.54Comprar
NGX2030 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.610.14%0.013.613.61Comprar
NGZ2030 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.760.13%0.013.763.76Comprar
NGF2031 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.890.13%0.013.893.89Comprar
NGG2031 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.860.13%0.013.863.86Comprar
NGH2031 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.790.13%0.013.793.79Comprar
NGJ2031 NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.003.490.14%0.013.493.49Comprar
NGK2031 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.003.470.14%0.013.473.47Comprar
NGM2031 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.003.500.14%0.013.503.50Comprar
NGN2031 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.003.540.14%0.013.543.54Comprar
NGQ2031 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.580.14%0.013.583.58Comprar
NGU2031 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.600.14%0.013.603.60Comprar
NGV2031 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.640.14%0.013.643.64Comprar
NGX2031 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.720.13%0.013.723.72Comprar
NGZ2031 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.003.870.13%0.013.873.87Comprar
Cargar más
Inicio Analizador de acciones Analizador de Forex Crypto Screener Calendario económico Cómo funciona Funcionalidades del gráfico Precios Normas Moderadores Soluciones broker y sitio web Widgets Soluciones de gráficos Conseguir ayuda Solicitud de funcionalidad Blog y noticias Preguntas frecuentes Wiki Twitter
Perfil Opciones de configuración del perfil Cuenta y facturación Conseguir ayuda Ideas publicadas Seguidores Siguiendo Mensajes privados Chat Cerrar sesión