Futuros Gas Natural
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
Futuros Gas Natural
US Flag
NYMEX
 
Anterior
Abrir
Volumen
 — 
Rango del día
Anterior
Abrir
Volumen
 — 
Rango del día
        
NGM2019 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2019)
20190529.002.600.70%0.022.602.54Vender
NGN2019 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2019)
20190626.002.610.77%0.022.622.56Vender
NGQ2019 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2019)
20190729.002.620.54%0.012.632.57Vender
NGU2019 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2019)
20190828.002.610.50%0.012.622.56Vender
NGV2019 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2019)
20190926.002.640.65%0.022.652.60Vender
NGX2019 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2019)
20191029.002.720.52%0.012.732.68Vender
NGZ2019 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2019)
20191126.002.890.28%0.012.902.85Vender
NGF2020 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.980.24%0.013.002.95Vender
NGG2020 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.940.24%0.012.952.91Vender
NGH2020 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.810.11%0.002.832.79Vender
NGJ2020 NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.56-0.16%-0.002.572.55Vender
NGK2020 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.540.36%0.012.542.52Vender
NGM2020 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.56-0.04%-0.002.572.55Vender
NGN2020 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.610.27%0.012.612.59Vender
NGQ2020 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.620.08%0.002.622.60Vender
NGU2020 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.600.08%0.002.602.58Vender
NGV2020 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.620.19%0.012.622.61Vender
NGX2020 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.680.19%0.012.682.66Vender
NGZ2020 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.830.04%0.002.832.82Vender
NGF2021 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.930.17%0.012.932.92Vender
NGG2021 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.900.10%0.002.902.89Vender
NGH2021 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.780.14%0.002.782.77Comprar
NGJ2021 NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.540.40%0.012.542.53Fuerte Compra
NGK2021 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.500.40%0.012.512.50Comprar
NGM2021 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.530.40%0.012.542.53Comprar
NGN2021 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.570.39%0.012.572.57Comprar
NGQ2021 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.580.39%0.012.582.58Fuerte Compra
NGU2021 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.570.39%0.012.572.57Fuerte Compra
NGV2021 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.590.39%0.012.592.59Fuerte Compra
NGX2021 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.650.38%0.012.652.64Fuerte Compra
NGZ2021 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.820.36%0.012.822.81Comprar
NGF2022 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.940.34%0.012.942.93Comprar
NGG2022 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.900.35%0.012.902.90Fuerte Compra
NGH2022 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.780.36%0.012.782.77Fuerte Compra
NGJ2022 NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.530.40%0.012.532.52Fuerte Compra
NGK2022 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.500.40%0.012.502.50Comprar
NGM2022 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.530.40%0.012.532.53Comprar
NGN2022 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.570.39%0.012.572.56Fuerte Compra
NGQ2022 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.580.39%0.012.582.57Fuerte Compra
NGU2022 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.570.39%0.012.572.57Fuerte Compra
NGV2022 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.600.39%0.012.602.59Fuerte Compra
NGX2022 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.660.38%0.012.662.66Comprar
NGZ2022 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.840.35%0.012.842.83Fuerte Compra
NGF2023 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.960.34%0.012.962.96Fuerte Compra
NGG2023 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.920.34%0.012.922.92Fuerte Compra
NGH2023 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.810.36%0.012.812.81Fuerte Compra
NGJ2023 NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.590.39%0.012.592.59Fuerte Compra
NGK2023 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.580.39%0.012.582.58Fuerte Compra
NGM2023 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230529.002.620.38%0.012.622.62Fuerte Compra
NGN2023 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.660.38%0.012.662.66Fuerte Compra
NGQ2023 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.680.38%0.012.682.68Fuerte Compra
NGU2023 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.670.38%0.012.672.67Fuerte Compra
NGV2023 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.700.37%0.012.702.70Fuerte Compra
NGX2023 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.770.36%0.012.772.77Comprar
NGZ2023 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.950.34%0.012.952.95Comprar
NGF2024 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.003.070.33%0.013.073.07Comprar
NGG2024 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.003.040.33%0.013.043.04Comprar
NGH2024 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.940.34%0.012.942.94Comprar
NGJ2024 NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240327.002.710.37%0.012.712.71Comprar
NGK2024 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.690.37%0.012.692.69Comprar
NGM2024 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.720.37%0.012.722.72Comprar
NGN2024 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.750.36%0.012.752.75Comprar
NGQ2024 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.760.36%0.012.762.76Comprar
NGU2024 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.760.36%0.012.762.76Comprar
NGV2024 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.780.36%0.012.782.78Comprar
NGX2024 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.850.35%0.012.852.85Comprar
NGZ2024 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241127.003.010.33%0.013.013.01Comprar
NGF2025 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.003.130.32%0.013.133.13Comprar
NGG2025 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.003.100.32%0.013.103.10Comprar
NGH2025 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.003.030.33%0.013.033.03Comprar
NGJ2025 NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.810.36%0.012.812.81Comprar
NGK2025 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.800.36%0.012.802.80Comprar
NGM2025 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.830.35%0.012.832.83Comprar
NGN2025 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.860.35%0.012.862.86Comprar
NGQ2025 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.880.35%0.012.882.88Comprar
NGU2025 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.880.35%0.012.882.88Comprar
NGV2025 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.900.35%0.012.902.90Comprar
NGX2025 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.970.34%0.012.972.97Comprar
NGZ2025 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.003.130.32%0.013.133.13Comprar
NGF2026 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.003.250.31%0.013.253.25Vender
NGG2026 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.003.210.31%0.013.213.21Vender
NGH2026 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.003.150.32%0.013.153.15Vender
NGJ2026 NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.920.34%0.012.922.92Vender
NGK2026 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.900.35%0.012.902.90Vender
NGM2026 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.930.34%0.012.932.93Vender
NGN2026 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.960.34%0.012.962.96Vender
NGQ2026 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.980.34%0.012.982.98Vender
NGU2026 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.980.34%0.012.982.98Vender
NGV2026 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.003.010.33%0.013.013.01Vender
NGX2026 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.003.080.33%0.013.083.08Vender
NGZ2026 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.003.230.31%0.013.233.23Vender
NGF2027 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.003.350.30%0.013.353.35Vender
NGG2027 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.003.320.30%0.013.323.32Vender
NGH2027 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.003.250.31%0.013.253.25Vender
NGJ2027 NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.003.020.33%0.013.023.02Vender
NGK2027 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.003.010.33%0.013.013.01Vender
NGM2027 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.003.040.33%0.013.043.04Vender
NGN2027 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.003.070.33%0.013.073.07Comprar
NGQ2027 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.003.090.32%0.013.093.09Comprar
NGU2027 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.003.090.32%0.013.093.09Comprar
NGV2027 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.003.120.32%0.013.123.12Comprar
NGX2027 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.003.190.31%0.013.193.19Comprar
NGZ2027 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.003.340.30%0.013.343.34Comprar
NGF2028 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.460.29%0.013.463.46Vender
NGG2028 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.430.29%0.013.433.43Vender
NGH2028 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.003.360.30%0.013.363.36Vender
NGJ2028 NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.003.110.32%0.013.113.11Vender
NGK2028 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.003.090.32%0.013.093.09Vender
NGM2028 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.003.120.32%0.013.123.12Vender
NGN2028 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.003.160.32%0.013.163.16Vender
NGQ2028 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.003.200.31%0.013.203.20Vender
NGU2028 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.003.210.31%0.013.213.21Vender
NGV2028 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.003.250.31%0.013.253.25Vender
NGX2028 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.003.320.30%0.013.323.32Vender
NGZ2028 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.470.29%0.013.473.47Vender
NGF2029 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.600.28%0.013.603.60Vender
NGG2029 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.560.28%0.013.563.56Vender
NGH2029 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.500.29%0.013.503.50Vender
NGJ2029 NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.003.210.31%0.013.213.21Comprar
NGK2029 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.003.190.31%0.013.193.19Comprar
NGM2029 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.003.220.31%0.013.223.22Comprar
NGN2029 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.003.260.31%0.013.263.26Comprar
NGQ2029 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.003.300.30%0.013.303.30Comprar
NGU2029 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.003.310.30%0.013.313.31Comprar
NGV2029 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.003.360.30%0.013.363.36Comprar
NGX2029 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.003.430.29%0.013.433.43Comprar
NGZ2029 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.580.28%0.013.583.58Comprar
NGF2030 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.710.27%0.013.713.71Comprar
NGG2030 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.680.27%0.013.683.68Comprar
NGH2030 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.610.28%0.013.613.61Comprar
NGJ2030 NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.003.310.30%0.013.313.31Comprar
NGK2030 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.003.290.30%0.013.293.29Comprar
NGM2030 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.003.320.30%0.013.323.32Comprar
NGN2030 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.003.360.30%0.013.363.36Comprar
NGQ2030 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.003.400.29%0.013.403.40Comprar
NGU2030 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.003.420.29%0.013.423.42Comprar
NGV2030 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.003.460.29%0.013.463.46Comprar
NGX2030 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.540.28%0.013.543.54Comprar
NGZ2030 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.690.27%0.013.693.69Comprar
NGF2031 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.820.26%0.013.823.82Comprar
NGG2031 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.790.26%0.013.793.79Comprar
NGH2031 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.720.27%0.013.723.72Comprar
NGJ2031 NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.003.420.29%0.013.423.42Comprar
NGK2031 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.003.400.30%0.013.403.40Comprar
NGM2031 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.003.430.29%0.013.433.43Comprar
NGN2031 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.003.470.29%0.013.473.47Comprar
NGQ2031 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.510.29%0.013.513.51Comprar
NGU2031 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.530.28%0.013.533.53Comprar
NGV2031 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.570.28%0.013.573.57Comprar
NGX2031 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.650.28%0.013.653.65Comprar
Cargar más
ES Español
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Inicio Analizador de acciones Analizador de Forex Crypto Screener Calendario económico Cómo funciona Características del gráfico Precios Normas Moderadores Soluciones broker y sitio web Widgets Biblioteca de gráficos de acciones Conseguir ayuda Solicitud de funcionalidad Blog y noticias Preguntas frecuentes Wiki Twitter
Perfil Opciones de configuración del perfil Cuenta y facturación Conseguir ayuda Ideas publicadas Seguidores Siguiendo Mensajes privados Chat Cerrar sesión