Futuros Gas Natural icon

Futuros Gas Natural
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
Futuros Gas Natural
US Flag
NYMEX
 
Anterior
Apertura
Volumen
 — 
Rango del día
Anterior
Apertura
Volumen
 — 
Rango del día
        
NGV2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2019)
20190926.002.53-0.16%-0.002.582.51Comprar
NGX2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2019)
20191029.002.56-0.54%-0.012.602.53Comprar
NGZ2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2019)
20191126.002.71-0.77%-0.022.752.69Comprar
NGF2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.81-0.60%-0.022.852.79Comprar
NGG2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.77-0.54%-0.012.812.75Comprar
NGH2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.650.00%0.002.662.62Comprar
NGJ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.370.30%0.012.372.34Comprar
NGK2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.340.21%0.012.342.31Comprar
NGM2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.370.17%0.002.372.35Comprar
NGN2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.410.21%0.012.412.38Comprar
NGQ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.420.17%0.002.422.39Comprar
NGU2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.400.17%0.002.402.37Comprar
NGV2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.430.12%0.002.432.40Vender
NGX2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.480.20%0.012.502.46Vender
NGZ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.650.23%0.012.652.62Vender
NGF2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.770.18%0.012.772.74Comprar
NGG2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.730.18%0.012.732.70Comprar
NGH2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.600.31%0.012.602.58Comprar
NGJ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.330.47%0.012.332.31Comprar
NGK2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.310.52%0.012.312.28Neutral
NGM2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.340.56%0.012.342.31Vender
NGN2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.380.59%0.012.382.37Neutral
NGQ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.380.51%0.012.382.35Neutral
NGU2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.370.47%0.012.372.35Vender
NGV2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.400.42%0.012.402.38Neutral
NGX2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.460.45%0.012.462.44Comprar
NGZ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.640.38%0.012.642.63Comprar
NGF2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.770.33%0.012.772.75Comprar
NGG2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.740.37%0.012.742.73Comprar
NGH2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.630.38%0.012.632.63Comprar
NGJ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.380.46%0.012.382.38Comprar
NGK2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.370.47%0.012.372.37Comprar
NGM2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.400.46%0.012.402.40Comprar
NGN2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.430.45%0.012.432.43Comprar
NGQ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.440.45%0.012.442.44Comprar
NGU2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.440.45%0.012.442.44Comprar
NGV2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.460.45%0.012.462.46Comprar
NGX2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.520.44%0.012.522.52Comprar
NGZ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.700.41%0.012.702.70Comprar
NGF2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.830.39%0.012.832.83Comprar
NGG2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.800.39%0.012.802.80Comprar
NGH2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.690.41%0.012.692.69Comprar
NGJ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.440.45%0.012.442.44Comprar
NGK2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.430.46%0.012.432.43Comprar
NGM2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230526.002.470.45%0.012.472.47Comprar
NGN2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.510.44%0.012.512.51Comprar
NGQ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.520.44%0.012.522.52Comprar
NGU2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.520.44%0.012.522.52Comprar
NGV2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.550.43%0.012.552.55Comprar
NGX2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.630.42%0.012.632.63Comprar
NGZ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.810.39%0.012.812.81Comprar
NGF2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.002.930.38%0.012.932.93Comprar
NGG2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.900.38%0.012.902.90Comprar
NGH2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.780.40%0.012.782.78Comprar
NGJ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240326.002.530.44%0.012.532.53Comprar
NGK2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.520.44%0.012.522.52Comprar
NGM2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.550.43%0.012.552.55Comprar
NGN2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.580.43%0.012.582.58Comprar
NGQ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.580.43%0.012.582.58Comprar
NGU2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.580.43%0.012.582.58Comprar
NGV2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.600.42%0.012.602.60Comprar
NGX2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.660.41%0.012.662.66Comprar
NGZ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241126.002.830.39%0.012.832.83Comprar
NGF2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.002.960.37%0.012.962.96Comprar
NGG2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.002.920.38%0.012.922.92Comprar
NGH2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.002.830.39%0.012.832.83Vender
NGJ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.580.43%0.012.582.58Vender
NGK2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.580.43%0.012.582.58Vender
NGM2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.600.42%0.012.602.60Vender
NGN2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.640.42%0.012.642.64Vender
NGQ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.640.42%0.012.642.64Vender
NGU2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.640.42%0.012.642.64Vender
NGV2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.660.41%0.012.662.66Vender
NGX2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.720.41%0.012.722.72Vender
NGZ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.002.890.38%0.012.892.89Vender
NGF2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.003.010.37%0.013.013.01Vender
NGG2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.002.970.37%0.012.972.97Vender
NGH2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.002.880.38%0.012.882.88Vender
NGJ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.640.42%0.012.642.64Vender
NGK2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.630.42%0.012.632.63Vender
NGM2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.660.42%0.012.662.66Vender
NGN2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.690.41%0.012.692.69Vender
NGQ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.700.41%0.012.702.70Vender
NGU2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.700.41%0.012.702.70Vender
NGV2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.720.41%0.012.722.72Vender
NGX2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.002.790.40%0.012.792.79Vender
NGZ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.002.950.37%0.012.952.95Vender
NGF2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.003.070.36%0.013.073.07Vender
NGG2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.003.050.36%0.013.053.05Vender
NGH2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.002.980.37%0.012.982.98Vender
NGJ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.002.750.40%0.012.752.75Vender
NGK2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.002.740.40%0.012.742.74Vender
NGM2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.002.770.40%0.012.772.77Vender
NGN2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.002.800.39%0.012.802.80Vender
NGQ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.002.810.39%0.012.812.81Vender
NGU2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.002.820.39%0.012.822.82Vender
NGV2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.002.850.39%0.012.852.85Vender
NGX2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.002.910.38%0.012.912.91Vender
NGZ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.003.070.36%0.013.073.07Vender
NGF2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.190.35%0.013.193.19Vender
NGG2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.150.35%0.013.153.15Vender
NGH2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.003.090.36%0.013.093.09Vender
NGJ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.002.840.39%0.012.842.84Vender
NGK2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.002.820.39%0.012.822.82Vender
NGM2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.002.850.39%0.012.852.85Vender
NGN2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.002.890.38%0.012.892.89Vender
NGQ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.002.930.38%0.012.932.93Vender
NGU2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.002.940.38%0.012.942.94Vender
NGV2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.002.990.37%0.012.992.99Vender
NGX2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.003.050.36%0.013.053.05Vender
NGZ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.210.34%0.013.213.21Vender
NGF2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.330.33%0.013.333.33Vender
NGG2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.290.34%0.013.293.29Vender
NGH2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.230.34%0.013.233.23Vender
NGJ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.002.950.37%0.012.952.95Vender
NGK2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.002.930.38%0.012.932.93Vender
NGM2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.002.960.37%0.012.962.96Vender
NGN2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.003.000.37%0.013.003.00Vender
NGQ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.003.040.36%0.013.043.04Vender
NGU2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.003.060.36%0.013.063.06Vender
NGV2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.003.100.36%0.013.103.10Vender
NGX2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.003.170.35%0.013.173.17Vender
NGZ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.330.33%0.013.333.33Vender
NGF2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.460.32%0.013.463.46Vender
NGG2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.420.32%0.013.423.42Vender
NGH2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.360.33%0.013.363.36Vender
NGJ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.003.070.36%0.013.073.07Vender
NGK2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.003.040.36%0.013.043.04Vender
NGM2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.003.080.36%0.013.083.08Vender
NGN2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.003.120.35%0.013.123.12Vender
NGQ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.003.160.35%0.013.163.16Vender
NGU2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.003.170.35%0.013.173.17Vender
NGV2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.003.220.34%0.013.223.22Vender
NGX2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.290.34%0.013.293.29Vender
NGZ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.450.32%0.013.453.45Vender
NGF2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.580.31%0.013.583.58Vender
NGG2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.540.31%0.013.543.54Vender
NGH2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.480.32%0.013.483.48Vender
NGJ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.003.180.35%0.013.183.18Vender
NGK2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.003.150.35%0.013.153.15Vender
NGM2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.003.190.35%0.013.193.19Vender
NGN2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.003.230.34%0.013.233.23Vender
NGQ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.270.34%0.013.273.27Vender
NGU2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.280.34%0.013.283.28Vender
NGV2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.330.33%0.013.333.33Vender
NGX2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.400.32%0.013.403.40Vender
NGZ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.003.560.31%0.013.563.56Vender
Cargar más
Inicio Analizador de acciones Analizador de Forex Crypto Screener Calendario económico Cómo funciona Funcionalidades del gráfico Precios Normas Moderadores Soluciones broker y sitio web Widgets Soluciones de gráficos Conseguir ayuda Solicitud de funcionalidad Blog y Noticias Preguntas frecuentes Wiki Twitter
Perfil Opciones de configuración del perfil Cuenta y facturación Monedas TradingView Mis Tickets de Soporte Conseguir ayuda Ideas publicadas Seguidores Siguiendo Mensajes privados Chat Cerrar sesión