Limit

Ella, la matatrader $TS

BCBA:TS   None
Esperar que entre en box y reevaluar a ver si da long.