mgcredondo

JUMIA (Gráfico diaro)

Corto
NYSE:JMIA   Jumia Technologies AG
18 visitas
0
BELlOS MILAGROS....OCURRIRÁN!!!!!!!!!!!!!!!!
AMOK!!!AMOK!!!.........Vas a gritar ;)

Comentarios